Tájékoztatás

 

Pusztaszentlászló Község Önkormányzata
8896 Pusztaszentlászló, Kossuth u. 87.
Tel/fax: 92/569-024.
E-mail: pusztaszentlaszlo[at]gmail[dot]com
Ügyiratszám: PSZ/189/2022.
Ügyintéző: Szente Hajnalka
Telefon: 92/ 461-001 /16

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Pusztaszentlászló Község Önkormányzat a 2021.
évi Zártkerti Program pályázaton 23.622.449,-Ft támogatásban részesült.
A pályázat keretében megújult az Újhegyi út 312 m hosszú, 2,5 m széles szakasza, továbbá
felújításra került a boronapince és a fakereszt, valamint 70 méter hosszúságban vadkerítés
került felhúzásra.
Az elkészült beruházást 2022. június 4. napján adták át a közösségnek.

Pusztaszentlászló, 2022. június 8.

Kaj István
Polgármester